Όροι Χρήσης

Η ατομική επιχείρηση Αλέξανδρος Στεφανίδης με διακριτικό τίτλο olicatessen.gr έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη ζητάμε να μας παρέχει πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες του olicatessen.gr, χρησιμοποιούνται ώστε οι χρήστες να έχουν άμεση επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήσεις που θέτουν και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Το olicatessen.gr δεν διανέμει σε κανέναν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους πελάτες του.

Συγκέντρωση και Χρήση Πληροφοριών

Το olicatessen.gr σχεδιάστηκε ώστε οι χρήστες του να μπορούν να το επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας και/ή τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας. Το olicatessen.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά την παραγγελία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, για ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, για εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το olicatessen.gr και ειδικές προσφορές.

Πρόσβαση, Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η διεκπαιρέωση παραγγελιών απαιτεί συλλογή προσωπικών στοιχείων για την παράδοση τους. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρησιμοποιείται για τη χρήση πιστωτικής κάρτας παραμένει απόρρητο. Η προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το olicatessen.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση το olicatessen.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς προηγούμενη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Το olicatessen.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν ή διαγράφουν δεδομένα που έχουν δοθεί στο olicatessen.gr. Για να έχετε πρόσβαση, αλλάξετε ή διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για οποιοδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε στο info@olicatessen.gr. 

Ασφάλεια συναλλαγών

Το olicatessen.gr δεσμεύεται για την εξασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Χρησιμοποιεί διαδικασίες που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, αποκάλυψη, απώλεια, αλλαγή ή καταστροφή.

Περιοδικές Αλλαγές

Το olicatessen.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και τα προϊόντα του. Αντίστοιχα, θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Προτείνουμε να διαβάζετε τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή μπορεί να αλλάζει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το olicatessen.gr

Εάν χρησιμοποιείτε το olicatessen.gr αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεις

Περιορισμένη άδεια

Το olicatessen.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της.

Μεταβολές

Το olicatessen.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, προσθηκών ή διαγραφών. Το olicatessen.gr μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας του συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το olicatessen.gr και οι υπάλληλοί του δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το olicatessen.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του olicatessen.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τρόποι πληρωμής

Με Άμεση Τραπεζική Μεταφορά: Το olicatessen.gr δέχεται πληρωμές με άμεση τραπεζική μεταφορά. Κάντε την πληρωμή σας απευθείας στον τραπεζικό μας λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή Τράπεζα Πειραιώς. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ID της παραγγελίας σας ως αποδεικτικό πληρωμής. Η παραγγελία σας δε θα αποσταλεί μέχρι να γίνει εκκαθάριση του συνολικού ποσού στο λογαριασμό μας. Όλες οι χρεώσεις τραπεζών βαραίνουν τον πελάτη.

Με Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα: Το olicatessen.gr δέχεται χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες μέσω του VivaWallet. Η αγορά με κάρτα στην ιστοσελίδα μας είναι απόλυτα ασφαλής. Όλες οι πληροφορίες αγοράς είναι κρυπτογραφημένες προκειμένου να προστατεύσουμε την κάρτα σας. Αν η κάρτα σας απορριφθεί, η παραγγελία σας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και ένα αυτόματο μήνυμα θα εμφανισθεί στην οθόνη σας.

Με PayPal: To PayPal είναι ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι, μέσα στο οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφαλεία όλες τις επιλογές πληρωμών, όπως τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή την χρεωστική και πιστωτική σας κάρτα. Όταν θέλετε να κάνετε μία πληρωμή δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της κάρτας σας στην ιστοσελίδα μας. Απλά πατήστε στο κουμπί του PayPal, συνδεθείτε με τον PayPal λογαριασμό σας και επιλέξτε τον τρόπο που επιθυμείτε να γίνει η συναλλαγή. Το PayPal θα ολοκληρώση την πληρωμή χωρίς να χρειάζεται να μοιραστείτε οποιαδήποτε πληροφορία με την ιστοσελίδα.

Φόρος Προϊόντων

Όλες οι τιμές που δείχνουν τα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβάνουν τον φόρο του προϊόντος αλλά όχι τα έξοδα αποστολής. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας είναι η τιμή που δείχνουν τα προϊόντα και τα έξοδα αποστολής αναλόγως με την διεύθυνση αποστολής.

Αποστολή

Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται και αποστέλλονται Δευτέρα με Παρασκευή. Οι παραγγελίες που γίνονται Σάββατο, Κυριακή ή αργίες θα διαχειρίζονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Tο κόστος αποστολής κάθε παραγγελίας είναι: (i) για οποιαδήποτε περιοχή εντός Ελλάδας, 5 ευρώ, (ii) για την υπόλοιπη Ευρώπη, 19.90 ευρώ, και (iii) για τον υπόλοιπο κόσμο, 39.90 ευρώ, ανεξαρτήτως από το βάρος του δέματος. Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας στέλνονται καθημερινά με Γενική Ταχυδρομική και στον υπόλοιπο κόσμο με DHL.

Επιστροφές και αλλαγές

Όλα τα προϊόντα πακετάρονται με προσοχή και αποστέλλονται σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση όμως που η παραγγελία σας περιέχει ένα προβληματικό προϊόν μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν και εμείς θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να το αντικαταστήσουμε ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα παραλαβής του δέματος. Η εταιρεία δεν δέχεται επιστροφές παρά μόνο σε προβληματικά προϊόντα.

Αν η παραγγελία που λάβετε είναι ελλιπής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@olicatessen.gr

Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, για τα οποία δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση ή δεν επιθυμείτε αντικατάσταση, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.

Κάθε προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να αποσταλεί στην διεύθυνση: Αλέξανδρος Στεφανίδης, Ολυμπίου Διαμαντή 53, 54626 Θεσσαλονικη, Ελλάδα.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@olicatessen.gr